Niezwykłe rozważania z 1948 roku

Miliony katolików na całym świecie, za pomocą różańca, oddają swe prośby i podziękowania do naszej najlepszej Matki. Różaniec to modlitwa, która łączy w szczególny sposób, wszystkie pokolenia wierzących! Modlili się na nim nasi przodkowie, dziadkowie, rodzice, a teraz modlimy się i my!

Rozwiązanie najtrudniejszych problemów

 Święta siostra Łucja dos Santos, której sto lat temu objawiła się Matka Boża w Fatimie, przyznała, że „nie ma w życiu problemu, którego by nie można było rozwiązać za pomocą różańca”. Od wieków katolicy na całym świecie uciekają się do Maryi, prosząc o nawrócenie dla najbliższych, uzdrowienie w chorobie, czy pomoc w życiowych trudnościach.

Różaniec naszych dziadków

W wyjątkowej książeczce czytelnicy odnajdą specjalne, pochodzące z 1948 roku, tradycyjne rozważania różańca świętego. Takimi rozmyślaniami podczas swojej modlitwy posługiwać mogli się między innymi nasi dziadkowie. To refleksje, nad którymi pochylić możemy się każdego dnia w roku. Poznajmy dzięki nim doskonałość i wyjątkowość tej modlitwy. Poznajmy piękno różańca!

Chcesz odebrać książeczkę z tradycyjnymi refleksjami nad tajemnicami różańcowymi?

Wypełnij krótki formularz!

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

Po wypełnieniu formularza, będziesz mógł pobrać za darmo naszą książeczkę z tradycyjnymi rozważaniami różańca. Dzięki temu możesz ją otworzyć na dowolnym urządzeniu – smartfonie, tablecie lub komputerze. Możesz z niej skorzystać w każdej chwili i poznać piękno tradycyjnego różańca!